wenner-gren-logo-2

Wenner-Gren Foundations

Screenshot 2021-11-09 at 15.08.54

Marcus Wallenbergs Stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete

KTH Materials Platform

AstraZeneca


Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

RI.SERedoxme AB

Permascand

VWR (IKA Electrasyn)